ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ

Фахівці в галузі машинобудування завжди затребувані, що підтверджується запитами від підприємств на затребуваність спеціалістів.

Рівень освіти, який дає кафедра Технологічного обладнання зернових виробництв, забезпечує не тільки гарантоване працевлаштування, а й достойний та високий рівень заробітної плати. Випускники нашої кафедри працюють на провідних підприємствах галузі як в Україні так і за кордоном. Ми пишаємось цим по справжньому!

 

Вимоги, що пред’являються підприємствами, співвідносяться з програмними результатами навчання, які передбачені стандартом та зафіксовані в ОПП 133 «Енергетичний менеджмент та ІТ-сервіс обладнання» від 2023 р.:

1) Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.

2) Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.

3) Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.

4) Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.

5) Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.

6) Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.

7) Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.

8) Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.

9) Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи.

10) Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань.

11) Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовами.

12) Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.

13) Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування.

14) Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.

 

Вимоги, що пред’являються підприємствами, які зацікавлені в випускниках, співвідносяться з програмними результатами навчання, які передбачені стандартом для другого освітнього рівня «магістр» та зафіксовані в ОПП «ІТ-сервіс обладнання» від 2023 р.:

  1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.
  2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.
  3. Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.
  4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
  5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.
  6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.
  7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу.
  8. Проєктувати, модернізувати і аналізувати системи контролю та управління технологічного обладнання на основі SMART технологій.