Захист кваліфікаційних робіт здобувачів СВО “Магістр”

20.12.-21.12.2023 року на кафедрі Технологічного обладнання зернових виробництв ОНТУ відбувся в змішаному форматі захист кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», ОП «ІТ – сервіс обладнання» денної форми навчання факультету «Технології зерна і зернового бізнесу».

Тематика кваліфікаційних робіт відповідає спеціалізації кафедри, відображує сучасний стан і перспективи розвитку техніки і технології зернопереробних і харчових підприємств.

Кваліфікаційні роботи базуються на змістовному аналізі результатів застосування обладнання у промисловості. Напрямки модернізації обґрунтовані шляхом критичного аналізу галузевої науково-технічної літератури, винаходів і патентів. Вони повністю відповідають сучасному рівню техніки, науки і виробництва, свідчать про компетентність випускників, їх відповідність вимогам освітніх характеристик та компетентностей магістрів.

Всі здобувачі успішно захистили кваліфікаційні роботи.

Кафедра вітає студентів з успішним захистом та бажає, щоб ті знання і досівд, які було отримано за час навчання в університеті допомогли вибрати правильний і перспективний подальший шлях!